Foredrag

Jeg er glad i å prate, og holder foredrag med ujevne mellomrom om et knippe tema jeg er opptatt av.

«Fagetikk»
Dagsseminar, august 2017. Fellesprogrammet for spesialiteten. Norsk psykologforening.

«Personlig problemløsning for ledere – verdien av perspektivtaking» 
Forelesning, “Påvirkning og makt i lederrollen”, september 2017. BI Executive. 

«Negative effekter i psykoterapi»
2 timer foredrag ved Fagfrokost, mai 2017. Universitetet i Bergen. 

«Negative effekter i psykoterapi –  Hvordan formidle et ubehagelig budskap på en måte som blir hørt, skaper endring og bidrar til etisk refleksjon
Lærerprofesjonens etiske råd, Desember, 2016.

«Negative effekter i psykoterapi»
Psykiatrisk sykehus, Lier. April 2016

«Psykiske helse blant studenter»
Foredrag, januar, 2015. Høyskolen i Lillehammer.