Negative effekter i terapi

Psykoterapi virker. Vi diskuterer mye om hvordan det virker og ikke minst hvilke metoder som virker best. I studietiden gjorde meg imidlertid noen erfaringer om at terapi i blant ganger er uvirksomt, og spekulerte i om det endog kunne være direkte skadelig. En stigende interesse for et neglisjert og lite omtalt forskningsområde motiverte meg til å først gjøre en litteraturgjennomgang som underbygget mitt inntrykk tendens; noen ganger blir pasienter dårligere i psykoterapi. Det er  lite god empiri på området, og flere har antydet en uvilje hos profesjonen til å se nærmere på disse fenomenene.

Mitt avsluttende forskningsprosjekt ved NTNU er en empirisk studie av psykologers holdninger til negative utfall i psykoterapi. Denne kan leses i sin helhet hos ResearchGate, og et lite intervju på engelsk kan ses herunder. Les gjerne Scott Millers bloggpost om oppgaven her.